Việt Nam quyết chống thế lực phản động, thù địch, làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước

© Ảnh : Lao Động Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lực lượng công an đã ngăn chặn các hội nhóm mạng xã hội Facebook có hoạt động phá hoại, 45 hội trá hình, vô hiệu hóa 50 trang điện tử mang tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, yêu cầu gỡ bỏ hàng trăm đường links Youtube có nội dung gây rối, kích động biểu tình.

Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa cũng khẳng định, phải chống các thế lực thù địch đang làm mất uy tín của Đảng, giảm niềm tin trong nhân dân, cuộc chiến bảo vệ tư tưởng của Đảng là một mất một còn.

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019

Ngày 23.12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam (ảnh tư liệu). - Sputnik Việt Nam
Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng: 75 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng

Tham dự Hội nghị Tổng kết có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Nội Chính Trung ương, lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể trung ương và địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định:

“Toàn ngành Tuyên giáo đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành khối lượng lớn công việc (so với năm 2018, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực trong năm 2019 đều tăng 1,2-1,5 lần)”.

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, toàn ngành Tuyên giáo đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao đột xuất, trong đó có một số nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, chưa có trong tiền lệ. Năm 2019, điểm nổi bật rõ nét của công tác tuyên giáo là tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội. Với 14 đề án liên quan đến các vấn đề quan trọng trên lĩnh vực tuyên giáo và phục vụ việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng, đây là năm có số lượng đề án nhiều nhất trong 4 năm qua của nhiệm kỳ Đại hội XII.

“Các đề án được tổ chức thực hiện bài bản, khoa học, bảo đảm tiến độ và chất lượng tiếp tục được nâng lên. Các nội dung đề xuất, kiến nghị, nhiệm vụ, giải pháp mà các đề án đề ra có tính thiết thực, khả thi, có tác dụng tháo gỡ khó khăn, định hướng cho công tác tuyên giáo trong tình hình mới”, Ban Tuyên giáo đánh giá đồng thời nhấn mạnh, toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch.

Tại Hội nghị Tổng kết lần này, Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế của công tác tuyên giáo còn tồn tại trong năm 2019 vừa qua.

Cụ thể, tính dự báo, phát hiện các vấn đề phức tạp, các xu hướng vận động trong diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa thực sự chủ động, tính nhạy bén chưa cao. Sự phối hợp với các cơ quan liên quan để phát hiện, nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trong các giai tầng xã hội chưa đi vào chiều sâu, chủ yếu mới ở những vụ việc, sự kiện cụ thể. Ngoài ra, một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác, gương mẫu trong học tập nghị quyết. Việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa kịp thời, chưa quyết liệt.

Đặc biệt, trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, hiện nay vẫn còn có một số bài báo, ấn phẩm tính chính trị, tính tư tưởng không cao, thậm chí gây ảnh hưởng đến công tác đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội, hoặc có biểu hiện “thương mại hóa”, xa rời tôn chỉ, mục đích của một số cơ quan báo chí chưa được chấn chỉnh hiệu quả.

Bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, chống thế lực phản động, thù địch

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩ cho biết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm. Đây không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ Đảng mà còn được đặt trong nội hàm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

“Nhiệm vụ quan trọng nhất là thống nhất về nhận thức để coi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Tôi thấy nhận thức của chúng ta đã có sự chuyển biến rồi nhưng sắp tới cần chuyển biến hơn nữa”, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, đây là cuộc đấu tranh “một mất một còn”, quyết liệt nóng bỏng, cấp bách và không nhân nhượng vì âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch, phản động, ngày càng tinh vi, phức tạp, trực diện và triệt để khai thác công nghệ, làm bóp méo sai lệch, gán ghép thông tin gây hoang mang, lo lắng trong dư luận nhân dân.

“Mục đích của chúng là làm tan rã, suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, chế độ và lực lượng vũ trang nhân dân”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Phát biểu về lực lượng thế lực thù địch, phản động, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nêu rõ, ngoài lực lượng hoạt động thù địch của chế độ cũ thì hiện nay đã có lực lượng mới là những cán bộ thoái hóa, biến chất, những người đã bị xử lý kỷ luật, xử lý về pháp luật, thậm chí có những cán bộ cao cấp, có cả những tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, rồi thanh niên, sinh viên và tầng lớp khác, do đó, công tác đấu tranh diễn ra trên nhiều lĩnh vực và rất phức tạp.

Đại hội Công đoàn XII: Khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Sputnik Việt Nam
Khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Nêu lên giải pháp, một vấn đề quan trọng được Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề cập chính là “phải chống lợi ích nhóm” trên mặt trận tư tưởng.

“Trong công tác tư tưởng, có hay không “lợi ích nhóm”? Tôi cho cho là có. Nhiều đồng chí nói các thông tin này do ai đưa ra? Thực tế nhiều thông do nội bộ chúng ta đưa ra để thế lực thù địch lợi dụng chống phá”, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định.

Phát biểu tại Hội nghị về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh đến công tác quản lý báo chí. Vị lãnh đạo này cũng cho hay, năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp hướng đến Đại hội Đảng khóa XIII nên nếu quản lý không chặt chẽ thì sẽ dẫn đến tình trạng lợi dụng báo chí gây mất đoàn kết nội bộ.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị lãnh đạo các địa phương lưu ý đến tình trạng “có những thông tin bên nọ cung cấp để chiến đấu với bên kia”, dẫn đến những khó khăn trong xử lý của cơ quan quản lý báo chí như Bộ Thông tin và Truyền thông.

“Tình trạng đơn thư của địa phương chuyển lên về báo chí rất nhiều, nhưng khó xử lý. Khi gửi yêu cầu báo cáo thì bên này nói thế này, bên kia nói thế kia, chúng tôi rất khó xử lý”, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo bức xúc.

Việt Nam vô hiệu hóa 50 trang tin mang tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tham gia phát biểu tại Hội Nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, tới nay, trong lực lượng công an đã có hơn 50 đơn vị địa phương thành lập ban chỉ đạo, bộ phận thường trực của công an các đơn vị địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch, phản động trong và ngoài nước.

Theo thông tin từ Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, thời gian qua, ngành công an đã xây dựng được 20 kế hoạch, đăng tải 1.500 tin bài trên các báo chính thống, 113.000 tin bài viết, video, clip, 304 trang blog để đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, đưa ra 1.260 comment bình luận để phản bác những thông tin trên.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, các lực lượng chức năng công an địa phương đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh với 300 trang mạng xã hội trên Facebook, các blog và kênh Youtube.

“Công an đã tập trung ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình của 45 nhóm, hội trá hình trên mạng xã hội trên facebook; tiến hành vô hiệu hoá 50 trang trang tin điện tử mang tên các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ gỡ bỏ hàng trăm link YouTube có nội dung kích động biểu tình, gây rối và vi phạm pháp luật”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ.

Dựa trên tình hình này, Thứ trưởng Bộ Công an đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, là bóc gỡ các các trang web, blog, mạng xã hội thường xuyên đăng tải các nội dung thông tin xấu, độc hại, từng bước hạn chế để giảm tác hại hoạt động của các thế lực thù địch.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.  - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Việt Nam

Đáng chú ý, theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, hiện nay, lực lượng quân đội, công an Việt Nam đang bị các thế lực thù địch phản động bôi nhọ, xuyên tạc.

Với yêu cầu đặt ra là xây dựng lực lượng công an thực sự là “thanh bảo kiếm của Đảng, của chế độ”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thông tin cho biết, trong năm vừa qua, đã có 9 chiến sĩ công an hy sinh, 30 chiến sĩ bị thương. Từ năm 2016 tới nay có 36 chiến sĩ hy sinh, hơn 1.205 chiến sĩ bị thương, 305 cán bộ chiến sĩ công an bị lây nhiễm HIV, đây là những mất mát không nhỏ đối với lực lượng công an nhân dân, vẫn hàng ngày canh giữ sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала