Chính sách bảo mật

Doanh nghiệp Nhà nước đơn nguyên Liên bang "Hãng thông tấn quốc tế Rossiya Segodnya" (sau đây gọi là Hãng, chúng tôi, của chúng tôi), đăng ký tại địa chỉ: 119021, Russia, Moscow, Zubovsky Boulevard, 4, building 1,2,3, rất coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn.
Chính sách bảo mật được soạn thảo tương ứng với yêu cầu hành vi pháp lý theo quy định của Liên bang Nga trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân và phù hợp với chuẩn mực luật pháp quốc tế, nhưng không hạn chế: Luật Liên bang số 152-FZ ngày 27 tháng 7 năm 2006 "Về dữ liệu cá nhân" của Liên bang Nga, tiêu chuẩn GDPR - Quy định N 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Liên minh Châu Âu ngày 27 tháng 4 năm 2016 "Về việc bảo vệ cá nhân liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân và tự do lưu hành dữ liệu đó, cũng như huỷ bỏ Nghị định 95/46 / EC (Điều khoản chung về bảo vệ dữ liệu)".
Chúng tôi thực hiện các biện pháp kịp thời để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn tương ứng với Chính sách bảo mật này (sau đây gọi là Chính sách) và pháp luật hiện hành, đảm bảo rằng việc xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp với tiêu chuẩn cao của thế giới.
Đề nghị bạn nghiên cứu kỹ Chính sách để hiểu mục đích của chúng tôi khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như cách bạn có thể thực hiện các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình mà Hãng xử lý.
Chúng tôi đã cố gắng làm cho Chính sách trở nên dễ hiểu nhất có thể.
Chính sách được phê duyệt trong bản gốc tiếng Nga và khi cần được dịch sang tiếng nước ngoài.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và việc bảo vệ dữ liệu đó, có đề xuất để cải thiện cách trình bày Chính sách, cũng như yêu cầu xem phiên bản gốc được phê duyệt, bạn có thể gửi ý kiến cho chúng tôi bằng cách thức nêu trong Phần 13 "Liên hệ".
1. Lĩnh vực áp dụng
Chính sách này nhằm thông báo cho bạn về hoạt động của chúng tôi trong việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng tài nguyên thông tin của chúng tôi (trang web, ứng dụng di động), cũng như khi chúng tôi thực hiện các hoạt động không liên quan đến việc sử dụng tài nguyên thông tin.
Các quy trình mà Chính sách áp dụng được liệt kê trong Phần 5 "Thông báo về bảo mật".
Xin lưu ý rằng tài nguyên thông tin của chúng tôi (trang web, ứng dụng di động) có thể chứa những liên kết dẫn đến tài nguyên của các nhà cung cấp dịch vụ khác mà chúng tôi không kiểm soát và không thuộc phạm vi áp dụng hiệu lực của Chính sách.
Chúng tôi yêu cầu các đối tác thận trọng khi sử dụng dữ liệu của người dùng và chỉ làm việc với những công ty có uy tín đã được kiểm chứng xác nhận.
2. Loại dữ liệu cá nhân được xử lý
Chúng tôi không xử lý những dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến chủng tộc, quốc tịch, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, tình trạng sức khỏe, đời sống riêng tư, những đặc điểm sinh học có thể giúp xác định nhân thân của bạn.
Chúng tôi không chủ ý thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn công khai sẵn có, trừ khi có quy định khác của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động của phương tiện truyền thông.
3. Loại chủ thể của dữ liệu cá nhân
Chủ thể của dữ liệu cá nhân bao gồm nhân viên của Hãng và các văn phòng đại diện, chi nhánh, cơ sở báo chí, người dùng trang web, ứng dụng di động và dịch vụ của Hãng, các đối tác, khách hàng của Hãng và đại diện của họ, nhà báo, người viết blog (các cá nhân phát triển trang web cá nhân, trang mạng xã hội, nền tảng xuất bản riêng), đại diện các phương tiện truyền thông, người tham gia các sự kiện do Hãng tổ chức, các chủ thể khác của dữ liệu cá nhân để đảm bảo thực hiện mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được liệt kê trong Phần 5 "Thông báo về bảo mật".
Hãng tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân của những người đã đạt độ tuổi trưởng thành.
4. Thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên
Tài nguyên thông tin của chúng tôi (trang web, ứng dụng di động) không nhằm mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên, trừ những trường hợp được quy định bởi pháp luật hiện hành hoặc với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người thay thế cha mẹ của trẻ vị thành niên.
Cá nhân chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi, ngoại trừ những trường hợp mà pháp luật hiện hành có quy định khác.
Nếu bạn có cơ sở để tin rằng con bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách thức nêu trong Phần 13 "Liên hệ".
5. Thông báo về bảo mật
5.1. Xử lý dữ liệu cá nhân với nhận dạng nhân thân của bạn.
Tài nguyên thông tin (trang web, ứng dụng di động) của Hãng tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân để nhận dạng bạn là một cá thể nhằm đạt các mục tiêu sau:
5.1.1. Cung cấp chức năng của một tài khoản cá nhân trên trang tin tức.
Một trang web tin tức nên được hiểu là một ấn phẩm Internet của Hãng, chuyên tập hợp và phân phối tin tức hoặc những tài liệu tin tức.
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.
Cung cấp khả năng tham gia vào các cuộc thảo luận tin tức, bình luận về tin tức.
Dữ liệu cá nhân được xử lý dành cho mục đích cụ thể đã nêu.
Để đăng ký trên trang web, bạn cần cung cấp: họ tên hoặc bí danh và địa chỉ e-mail.
Sau khi tạo lập tài khoản, bạn có thể chỉ định thông tin bổ sung trong tài khoản cá nhân của mình: ảnh, thông tin về tuổi; giới tính; ngày sinh; đất nước; ID Google, ID Apple, ID tài khoản mạng xã hội. Thông tin bổ sung là tùy chọn, không bắt buộc.
Nếu bạn đã chỉ ra ID Google, ID Apple, ID tài khoản mạng xã hội, thì trang web sẽ xử lý các thông tin từ tài khoản mạng xã hội của bạn: họ tên, ảnh, ngày sinh, giới tính, địa chỉ e-mail, đăng ký.
Cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân.
Sự đồng ý của bạn.
Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân.
Cho đến khi bạn tự xóa tài khoản của mình hoặc cho đến khi bạn yêu cầu rút lại sự đồng ý (xóa dữ liệu).
Trình tự rút lại sự đồng ý được nêu tại mục 8.7. "Quyền rút lại sự đồng ý".
Chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.
Nếu bạn đã chỉ ra các dữ liệu ID Google, ID Apple, ID tài khoản mạng xã hội trong các cài đặt tài khoản cá nhân của mình, thì dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chuyển giao cho bên thứ ba, cụ thể là: Google LLC (Firebase, Google Analytics); Tập đoàn Twitter (Twitter); Vkontakte LLC (Vkontakte), Apple Inc.
Việc chuyển giao cho bên thứ ba không được thực hiện nếu trong cài đặt tài khoản cá nhân của bạn không có thông tin về các mạng xã hội.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba và tổ chức quốc tế.
Nếu có thông tin về các mạng xã hội trong cài đặt tài khoản cá nhân của bạn, việc xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga, Hoa Kỳ và các nước khác mà nhà cung cấp mạng xã hội hiện diện.
Nếu không có thông tin về các mạng xã hội trong cài đặt tài khoản cá nhân của bạn, thì việc xử lý dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga.
5.1.2. Cung cấp chức năng của một tài khoản cá nhân trên trang web truyền thông.
Một trang web truyền thông nên được hiểu là một tài nguyên thông tin của Hãng, chứa đựng các sản phẩm thông tin ở định dạng kỹ thuật số (ảnh, video, âm thanh, v.v.) do Hãng tạo ra phục vụ mục đích sử dụng tiếp và phân phối như sau.
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.
Cấp phép cho quyền sử dụng tư liệu ảnh, đồ họa, đồ họa thông tin, các tư liệu nghe nhìn.
Dữ liệu cá nhân được xử lý dành cho mục đích cụ thể đã nêu
Họ tên, địa chỉ e-mail, tên đăng nhập, tên công ty, chuyên ngành của công ty, thành phố, quốc gia, chỗ làm việc, chức vụ, mã bưu chính, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
Cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân.
Hợp đồng (thỏa thuận cấp phép).
Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân.
Cho đến khi chấm dứt hiệu lực của hợp đồng (thỏa thuận cấp phép).
Theo thực tế chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, hợp đồng được chuyển vào lưu trữ nội bộ. Thời hạn lưu trữ hợp đồng được xác định theo danh pháp nội bộ của công việc tương ứng với yêu cầu của pháp luật hiện hành.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.
Việc chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba không được thực hiện.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba và tổ chức quốc tế.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga.
5.1.3. Cung cấp cho tổ chức chức năng của một tài khoản cá nhân trên tài nguyên thông tin thương mại.
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.
Cung cấp dịch vụ thương mại.
Dữ liệu cá nhân được xử lý dành cho mục đích cụ thể đã nêu.
Địa chỉ e-mail; tổ chức; tên đăng nhập; thông tin về nguồn tin tức được sử dụng.
Cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân.
Hợp đồng (thỏa thuận cấp phép).
Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân.
Cho đến khi chấm dứt hiệu lực của hợp đồng (thỏa thuận cấp phép).
Theo thực tế chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, hợp đồng được chuyển vào lưu trữ nội bộ. Thời hạn lưu trữ hợp đồng được xác định theo danh pháp nội bộ của công việc tương ứng với yêu cầu của pháp luật hiện hành.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.
Việc chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba không được thực hiện.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba và tổ chức quốc tế.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga.
5.1.4. Tiến hành các cuộc thi hoặc những sự kiện khác.
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.
Tiến hành các cuộc thi tiếp thị và hoạt động khuyến mãi.
Dữ liệu cá nhân được xử lý dành cho mục đích cụ thể đã nêu.
Tài khoản ID trong các mạng xã hội, họ tên, tên đệm, tuổi, quốc gia, thông tin về các liên hệ trong trình tin nhắn messenger-Internet và mạng xã hội, số điện thoại liên hệ, địa chỉ e-mail, ảnh, video.
Cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Quy tắc tham gia cuộc thi hoặc sự kiện khác.
Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân.
Cho đến khi kết thúc cuộc thi hoặc sự kiện.
Dữ liệu của người chiến thắng được xử lý trước khi trao giải thưởng.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.
Trong trường hợp thu hút bên thứ ba tham gia tổ chức sự kiện (đối tác, bên cung cấp địa điểm) hoặc trao giải thưởng (dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc đối tác), dữ liệu cá nhân sẽ được chuyển giao cho bên thứ ba.
Khi tổ chức tất cả các giai đoạn của cuộc thi, bao gồm cả việc trao giải thưởng cho người chiến thắng, Hãng không tự chủ động chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba và tổ chức quốc tế.
Khi thu hút bên thứ ba tham gia tổ chức sự kiện (đối tác, bên cung cấp địa điểm) hoặc trao giải thưởng (dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc đối tác), việc xử lý dữ liệu cá nhân được tiến hành trên lãnh thổ Liên bang Nga và quốc gia mà bên thứ ba hiện diện.
Trong trường hợp không có bên thứ ba tham gia, việc xử lý dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga.
5.1.5. Gửi email – phân phối bản tin và thông báo.
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.
Thực hiện phân phối các bản tin.
Dữ liệu cá nhân được xử lý dành cho mục đích cụ thể đã nêu.
Họ tên; địa chỉ e-mail; địa điểm; thông tin về bưu chính của khách hàng.
Cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Sự đồng ý của bạn.
Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân.
Cho đến khi rút lại sự đồng ý của bạn.
Trình tự rút lại sự đồng ý được nêu tại mục 8.7. "Quyền rút lại sự đồng ý".
Chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.
The Rocket Science Group (Mailchimp); SendPulse Inc. (Sendpulse).
Chuyển giao dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba và tổ chức quốc tế.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Đức và Cộng hòa Litva.
5.1.6. Đảm bảo khả năng liên hệ phản hồi.
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.
Xử lý kháng cáo (khiếu nại, kiến nghị) của cá nhân hoặc đại diện tổ chức.
Dữ liệu cá nhân được xử lý dành cho mục đích cụ thể đã nêu.
Họ tên; nơi làm việc và chức vụ đảm nhiệm; địa chỉ; quốc gia; số điện thoại liên hệ; địa chỉ e-mail.
Cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Đảm bảo liên hệ phản hồi với bạn để giải quyết câu hỏi của bạn.
Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân.
Cho đến khi giải quyết xong câu hỏi mà bạn gửi cho chúng tôi trong kiến nghị.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.
Việc chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba không được thực hiện.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba và tổ chức quốc tế.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga.
5.2. Xử lý dữ liệu cá nhân mà không nhận dạng nhân thân của bạn.
Trang web của chúng tôi tiến hành tập hợp thông tin tự động, không nhận dạng bạn như một cá thể, để đạt các mục tiêu sau:
5.2.1. Phân tích hành vi của người dùng tài nguyên thông tin (trang web và ứng dụng di động) với sự hỗ trợ của hệ thống phân tích nội bộ.
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.
Cải thiện công việc của trang web / ứng dụng di động, cung cấp nội dung, hiển thị các tài liệu tin tức phù hợp nhất, hiển thị quảng cáo mục tiêu trên trang web / ứng dụng di động của Hãng và trong các mạng quảng cáo.
Dữ liệu cá nhân được xử lý dành cho mục đích cụ thể đã nêu.
Cookie, địa chỉ IP, thông tin về vị trí, thể loại và phiên bản hệ điều hành, thể loại và phiên bản trình duyệt, thể loại thiết bị và độ phân giải màn hình, nguồn mà từ đó người dùng đến với trang web, từ trang web nào hoặc theo quảng cáo nào, ngôn ngữ của hệ điều hành và trình duyệt, hoạt động của người dùng trên Internet.
Cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Lợi ích hợp pháp.
Khi thu thập dữ liệu của bạn, chúng tôi được hướng dẫn bởi lợi ích hợp pháp của chúng tôi, vì không áp dụng những cơ sở khác trong trường hợp này. Hoạt động của chúng tôi tuỳ thuộc vào sự quan tâm của bạn trong nội dung được cung cấp cũng như sự tiện lợi khi sử dụng nội dung đó.
Việc phân tích hành vi của người dùng trên trang web của chúng tôi là thông lệ chung đối với hoạt động của giới truyền thông, trong tương quan đó, chúng tôi tin vào nhận thức của bạn về điều này. Chúng tôi khẳng định rằng việc phân tích dữ liệu của bạn để đạt mục tiêu như chúng tôi đã nêu, không ảnh hưởng đáng kể đến quyền và tự do của bạn.
Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân.
Thời hạn lưu trữ phụ thuộc vào thể loại của file cookie.
Đối với mô tả về các loại cookies, bạn có thể tự tìm hiểu bằng cách sử dụng dịch vụ miễn phí bên ngoài phù hợp, ví dụ: https://www.hotcleaner.com/cookie-editor/.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.
Việc chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba không được thực hiện.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba và tổ chức quốc tế.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga.
5.2.2. Phân tích hành vi của người dùng tài nguyên thông tin (trang web và ứng dụng di động) với sự hỗ trợ từ tài nguyên của bên thứ ba.
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.
Cải thiện công việc của trang web / ứng dụng di động, cung cấp nội dung, hiển thị các tài liệu tin tức phù hợp nhất, hiển thị quảng cáo mục tiêu.
Dữ liệu cá nhân được xử lý dành cho mục đích cụ thể đã nêu.
Cookie, địa chỉ IP, thông tin về vị trí, thể loại và phiên bản hệ điều hành, thể loại và phiên bản trình duyệt, thể loại thiết bị và độ phân giải màn hình, nguồn mà từ đó người dùng đến với trang web, từ trang web nào hoặc theo quảng cáo nào, ngôn ngữ của hệ điều hành và trình duyệt, hoạt động của người dùng trên Internet.
Cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Sự đồng ý của bạn.
Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân.
1) Trước khi cookies hết hạn (tùy thuộc vào loại hình cookies), bạn có thể tự tìm hiểu thời gian lưu trữ nhờsử dụng các dịch vụmiễn phí bên ngoài phù hợp, ví dụ: https://www.hotcleaner.com/cookie-editor/.
2) Cho đến khi rút lại sự đồng ý (từ chối xử lý). Trình tự rút lại sự đồng ý được nêu tại mục 8.7. "Quyền rút lại sự đồng ý".
Cấp quyền truy cập dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.
Để đạt mục tiêu này, sử dụng kết nối với tài nguyên thông tin của dịch vụ bên thứ ba.
Các dịch vụ này có cơ hội thu thập dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích phân tích. Trong trường hợp này, việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư của các dịch vụ bên thứ ba.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba và tổ chức quốc tế.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Ai Cập và các quốc gia khác có dịch vụ của bên thứ ba.
5.3. Xử lý dữ liệu trong khuôn khổ hoạt động của Cơ quan mà không cần sử dụng các nguồn thông tin.
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà không sử dụng tài nguyên thông tin để đạt các mục tiêu sau:
5.3.1. Công nhận đại diện truyền thông, blogger tại các sự kiện riêng của Hãng hoặc sự kiện do Hãng tổ chức.
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.
Công nhận đại diện truyền thông, blogger tại các sự kiện riêng của Hãng hoặc sự kiện do Hãng tổ chức.
Dữ liệu cá nhân được xử lý dành cho mục đích cụ thể đã nêu.
Họ tên; giới tính; quốc tịch; các chi tiết của tài liệu nhận dạng, giấy tờ tuỳ thân; ảnh chụp; bản sao các trang hộ chiếu; nơi làm việc và chức vụ đảm nhiệm; loại và số thị thực; địa chỉ e-mail; số điện thoại liên hệ; mục đích nhập cảnh.
Cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Sự đồng ý của bạn.
Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân.
Trong thời hạn công nhận và trong vòng một năm sau khi kết thúc công nhận.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.
Việc chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba được thực hiện trong trường hợp họ tham gia quá trình tổ chức các sự kiện của Hãng.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba và tổ chức quốc tế.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga và quốc gia nơi sự kiện được tổ chức.
5.3.2. Lời mời dự sự kiện của Hãng.
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.
Tổ chức sự kiện của Hãng.
Dữ liệu cá nhân được xử lý dành cho mục đích cụ thể đã nêu.
Họ tên; ảnh chụp; nơi làm việc và chức vụ đảm nhiệm; địa chỉ e-mail; số điện thoại liên hệ; thông tin về bằng cấp khoa học; thông tin về tiểu sử; thông tin về liên lạc trong tin nhắn messenger Internet và mạng xã hội.
Cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Sự đồng ý của bạn.
Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân.
Cho đến khi kết thúc sự kiện.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.
Việc chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba được thực hiện trong trường hợp thu hút họ tham gia vào quá trình tiến hành sự kiện của Hãng.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba và tổ chức quốc tế.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga và đất nước, nơi tiến hành sự kiện.
5.3.3. Xử lý dữ liệu của đại diện đối tác, nhà thầu và khách hàng của Hãng.
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.
Tổng kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng pháp lý dân sự; hợp đồng thoả thuận với đối tác.
Dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích cụ thể đã nêu.
Họ tên; nơi làm việc và chức vụ đảm nhiệm; địa chỉ e-mail; số điện thoại liên hệ.
Cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Các hoạt động nhằm ký kết hợp đồng, cũng như thực hiện hợp đồng (bất kỳ thể loại hợp đồng).
Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân.
Cho đến khi ký kết hợp đồng, cho đến khi chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
Theo thực tế chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, hợp đồng được chuyển vào lưu trữ nội bộ. Thời hạn lưu trữ hợp đồng được xác định theo danh pháp nội bộ của công việc tương ứng với yêu cầu của pháp luật hiện hành.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.
Việc chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba không được thực hiện.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba và tổ chức quốc tế.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga.
5.3.4. Sản xuất tài liệu trong khuôn khổ tiến hành hoạt động của các phương tiện truyền thông.
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.
Tiến hành hoạt động của các phương tiện truyền thông.
Dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích cụ thể đã nêu.
Họ tên; nơi làm việc và chức vụ đảm nhiệm; ảnh chụp; bản ghi âm cuộc phỏng vấn; video ghi hình cuộc phỏng vấn hoặc bài phát biểu; tiểu sử; địa chỉ e-mail; số điện thoại liên hệ; thông tin về liên lạc trong tin nhắn messenger-Internet và mạng xã hội.
Cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Lợi ích hợp pháp.
Khi thu thập dữ liệu của bạn, chúng tôi được hướng dẫn bởi lợi ích hợp pháp, vì các căn cứ khác không áp dụng trong trường hợp này. Hoạt động của chúng tôi dựa trên cơ sở phản ứng nhanh nhạy kịp thời với các sự kiện trong những lĩnh vực khác nhau của xã hội và cách trình bày sự kiện đó dưới dạng tài liệu tin tức. Dữ liệu cá nhân có thể được sử dụng phục vụ hình thành tài liệu trong khuôn khổ các hoạt động truyền thông và được cung cấp công khai nếu như không vi phạm các quyền và tự do của một cá nhân, và chúng tôi tin tưởng vào nhận thức của bạn về điều này.
Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân.
Vô thời hạn, trong khuôn khổ tiến hành các hoạt động báo chí của phương tiện truyền thông.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.
Việc chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba không được thực hiện.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba và tổ chức quốc tế.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga.
5.3.5. Thực hiện gửi thư cho các đại diện truyền thông.
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.
Thực hiện phân phát các bản tin.
Dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích cụ thể đã nêu.
Họ tên; nơi làm việc; số điện thoại liên hệ; địa chỉ e-mail; đất nước.
Cơ sở luật pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Sự đồng ý của bạn.
Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân.
Cho đến khi rút lại sự đồng ý của bạn.
Trình tự rút lại sự đồng ý được nêu tại mục 8.7. "Quyền rút lại sự đồng ý".
Chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.
Việc chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba không được thực hiện.
Chuyển giao dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba và tổ chức quốc tế.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga.
6. Tự động ra quyết định cá nhân tự động, bao gồm lập hồ sơ
Để đạt được thành tựu mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không tự động đưa ra các quyết định cá nhân, bao gồm cả việc lập hồ sơ.
7. Tiêu hủy dữ liệu cá nhân
Việc hủy dữ liệu cá nhân được thực hiện khi đã đạt thành tựu mục đích xử lý, khi kết thúc thời hạn lưu trữ, khi rút lại sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân hoặc khi chấm dứt hợp đồng, trừ khi luật hiện hành quy định những điều kiện khác . Ngoài ra, có thể huỷ dữ liệu cá nhân trong trường hợp phát hiện xử lý bất hợp pháp.
8. Quyền của bạn
8.1. Quyền truy cập thông tin về bạn.
Bạn có quyền nhận từ chúng tôi các thông tin về quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn: mục đích xử lý, thể loại xử lý; danh mục người nhận, kể cả người từ các nước khác hoặc tổ chức quốc tế, thời hạn lưu trữ, điều kiện chấm dứt xử lý, nguồn thu thập dữ liệu cá nhân.
Bạn có quyền nhận từ chúng tôi một bản sao điện tử ở định dạng phổ biến thường dùng của dữ liệu của bạn mà chúng tôi xử lý, nếu quyền này được pháp luật hiện hành quy định rõ ràng.
8.2. Quyền sửa dữ liệu cá nhân của bạn.
Nếu dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác, không đầy đủ hoặc đã lỗi thời, bạn có quyền đòi hỏi chúng tôi sửa dữ liệu đó ngay lập tức, hoặc nếu thích hợp, bạn tự mình sửa dữ liệu đó, chẳng hạn như trong phần cài đặt tài khoản cá nhân của bạn.
Sau khi sửa dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc này.
8.3. Quyền xóa dữ liệu cá nhân của bạn.
Bạn có quyền đòi hỏi chúng tôi xóa ngay dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc nếu thích hợp, bạn tự mình xóa dữ liệu đó, chẳng hạn như trong phần cài đặt tài khoản cá nhân của bạn.
Nếu chúng tôi không thể xóa dữ liệu cá nhân của bạn, thì chúng tôi sẽ ẩn dữ liệu cá nhân của bạn để không thể xác định được chủ sở hữu dữ liệu đó.
Sau khi xóa hoặc ẩn dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc này.
8.4. Quyền hạn chế (chặn) xử lý dữ liệu.
Bạn có quyền đòi hỏi chúng tôi hạn chế (chặn) việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể thực hiện quyền này chỉ trong những trường hợp như sau:
1) tính chính xác của dữ liệu cá nhân là điều bạn tranh cãi trong khoảng thời gian cho phép chúng tôi kiểm tra tính chính xác của những dữ liệu đó;
2) việc xử lý dữ liệu là phi pháp, bạn phản đối việc xóa dữ liệu cá nhân của mình và yêu cầu hạn chế việc sử dụng dữ liệu;
3) chúng tôi không còn yêu cầu dữ liệu cá nhân dành cho mục đích xử lý, nhưng dữ liệu đó cần cho bạn để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý;
4) bạn phản đối việc xử lý trước khi xác minh rằng căn cứ pháp lý của chúng tôi vượt trội so với căn cứ của bạn.
Khi thiết lập các hạn chế (chặn) đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, quá trình xử lý của chúng tôi sẽ dừng lại cho đến khi huỷ chặn, đồng thời chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn.
Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể gỡ bỏ hạn chế (chặn) xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bằng cách gửi yêu cầu theo cách được nêu trong Phần 13. "Liên hệ".
8.5. Quyền di chuyển dữ liệu.
Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình ở định dạng có cấu trúc và đọc được bằng máy, cũng như quyền chuyển dữ liệu này sang tổ chức khác.
Bạn có thể thực hiện quyền này khi dữ liệu của bạn được xử lý trong dạng điện tử trên cơ sở có sự đồng ý của bạn hoặc thỏa thuận đã ký, trong đó bạn là một bên và quyền này được pháp luật hiện hành quy định rõ ràng và khả thi về mặt kỹ thuật.
8.6. Quyền phản đối.
Trên cơ sở nguyện vọng của mình, bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi:
1) thực hiện các nhiệm vụ vì lợi ích công cộng hoặc thực thi quyền hạn chính thức được giao cho chúng tôi;
2) lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi, trừ khi những lợi ích đó là cần thiết để bảo vệ các quyền và tự do của bạn.
Chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi không thể chứng tỏ cơ sở hợp pháp có tính thuyết phục để xử lý các dữ liệu đó.
Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị, bao gồm cả lập hồ sơ, nếu sự phản đối đó được pháp luật hiện hành quy định rõ ràng.
8.7. Quyền rút lại sự đồng ý.
Nếu dữ liệu của bạn được xử lý trên cơ sở có sự đồng ý của bạn, thì bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó. Chúng tôi sắp xếp thực hiện chức năng rút lại sự đồng ý một cách đơn giản:
1) rút lại sự đồng ý với phân phối bản tin e-mail.
Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình theo mấy phương thức:
a) bằng cách nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký”, liên kết này có trong mọi e-mail được gửi;
b) gửi phản hồi của bạn từ bản tin e-mail bằng thư trả lời;
c) tự khoá bản tin ở chỗ thích hợp trong cài đặt tài khoản cá nhân của bạn.
2) rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân trong tài khoản cá nhân trên trang web.
Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình theo một số cách sau đây:
a) xóa tài khoản trong cài đặt tài khoản cá nhân của trang web (liên kết "Xóa tài khoản" trong phần "Cài đặt");
b) gửi kiến nghị cho chúng tôi theo cách nêu trong Phần 13. "Liên hệ".
3) rút lại sự đồng ý với việc xử lý cookie (từ chối xử lý cookie).
Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình (từ chối xử lý) bằng cách khóa thể loại xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự hỗ trợ của cài đặt theo dõi trên trang web hoặc làm theo hướng dẫn được nêu trong Chính sách sử dụng cookie và đăng nhập tự động. Tùy thuộc vào thể loại, cookie có thể bị xóa tự động sau khi đóng trình duyệt trên thiết bị của bạn. Nếu việc xóa tự động không được dự trù, quá trình xử lý sẽ ngừng sau khi rút lại sự đồng ý của bạn.
4) rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân dành cho các mục đích không liên quan đến việc sử dụng tài nguyên thông tin.
Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách gửi kiến nghị cho chúng tôi theo cách nêu trong Phần 13. "Liên hệ".
8.8. Quyền gửi khiếu nại tới cơ quan giám sát.
Bạn có quyền gửi khiếu nại lên cơ quan giám sát có thẩm quyền ở đất nước mình nếu bạn thấy phát sinh bất kỳ nghi ngờ nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bảo vệ và thực hiện các quyền của bạn.
Nếu bạn là công dân Liên bang Nga hoặc đang sống trên lãnh thổ Liên bang Nga, thì bạn có thể tìm thấy địa chỉ liên hệ của cơ quan giám sát trên trang web của Roskomnadzor.
Nếu bạn là công dân Liên minh Châu Âu hoặc đang sống trên lãnh thổ Liên minh Châu Âu, bạn có thể tìm thấy địa chỉ liên hệ của cơ quan giám sát trên trang web của Hội đồng Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu.
Nếu bạn là công dân của quốc gia không có trong danh sách các nước thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc đang sống trên lãnh thổ của quốc gia này, thì bạn có thể tìm thấy địa chỉ liên hệ của cơ quan giám sát trên trang web chính thức của cơ quan thẩm quyền của quốc gia này.
8.9. Yêu cầu thông tin bổ sung để xác định chủ thể dữ liệu.
Nếu thông tin do bạn cung cấp không đủ để thực hiện các quyền của mình, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để xác nhận danh tính của bạn một cách đáng tin cậy. Chúng tôi cố gắng yêu cầu lượng thông tin bổ sung cần thiết ở mức tối thiểu. Trong trường hợp bạn không cung cấp thêm thông tin, chúng tôi sẽ không thể thực hiện các quyền của bạn. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang vi phạm quyền của bạn khi yêu cầu thêm thông tin, bạn có thể gửi kiến nghị tới cơ quan giám sát thích hợp.
8.10. Điều kiện cung cấp thông tin về quyền của bạn.
Thông tin liên quan đến việc thực hiện các quyền của bạn được cung cấp miễn phí. Nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là không có cơ sở hoặc quá mức, cụ thể là do tần suất lặp đi lặp lại, chúng tôi có thể từ chối phản hồi hoặc tính phí với bạn vì đã cung cấp thông tin được yêu cầu.
8.11. Bạn có thể thực hiện các quyền của mình như thế nào.
Để thực hiện các quyền của bạn, chúng tôi giới thiệu một số phương thức như sau:
1) Bạn có thể sử dụng mẫu phản hồi được đăng trên trang web để gửi kiến nghị cho chúng tôi liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn;
2) Thực hiện các quyền của bạn, khi thích hợp, một cách độc lập khi sử dụng chức năng tài khoản cá nhân của bạn;
3) Đối với các câu hỏi quan trọng hơn, bạn có thể liên hệ trực tiếp với người chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu bằng cách nêu ra trong Phần 13. "Liên hệ".
8.12. Khi nào chúng tôi không thể thực hiện các quyền của bạn.
Chúng tôi có thể giới hạn phạm vi nghĩa vụ của chúng tôi và quyền của bạn khi pháp luật hiện hành yêu cầu.
Những hạn chế này có thể áp dụng nếu dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý:
1) trong khuôn khổ đảm bảo an ninh quốc gia;
2) để bảo vệ;
3) vì an toàn công cộng;
4) khi tiến hành kiểm tra sơ bộ, điều tra, xác minh nhân thân hoặc truy tố vì phạm tội hoặc thi hành hình phạt hình sự, bao gồm cả việc bảo vệ và ngăn chặn mối đe dọa đối với an toàn công cộng;
5) dành cho những mục đích quan trọng khác vì lợi ích công cộng hợp pháp của quốc gia nơi bạn đang sinh sống, cụ thể là các lợi ích kinh tế hoặc tài chính quan trọng, kể cả các vấn đề tiền tệ, ngân sách và thuế, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội;
6) nhằm bảo vệ tính độc lập của tòa án và trình tự pháp lý;
7) để ngăn chặn, điều tra, phát hiện và truy tố các hành vi vi phạm đạo đức đối với những ngành nghề được quy định;
8) để thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra hoặc những quy định gắn với việc thực thi các quyền hạn chính thức;
9) để bảo vệ bạn hoặc các quyền của bạn và tự do của những người khác;
10) để thực hiện quyền khởi kiện dân sự và thi hành quyết định của tòa án.
Ngoài ra, để thực hiện một số quyền, có những điều kiện đặc biệt mà nếu thiếu thì không thể đảm bảo được quyền, đó là:
Ngoại lệ đối với quyền xoá:
1) để thực hiện quyền tự do bày tỏ quan điểm và thông tin;
2) để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, đòi hỏi xử lý tương ứng với pháp luật hiện hành hoặc để thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích công cộng hoặc trong trình tự thực thi thẩm quyền chính thức được trao cho chúng tôi theo pháp luật hiện hành;
3) phục vụ lợi ích chung trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cộng đồng;
4) dành cho mục đích lưu trữ vì lợi ích công cộng, cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử, hoặc cho mục đích thống kê;
5) để khởi tố, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu kiện pháp lý.
Các ngoại lệ đối với quyền hạn chế (chặn) xử lý dữ liệu cá nhân:
1) với sự đồng ý của bạn, để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý;
2) để bảo vệ quyền của một thể nhân hoặc pháp nhân khác;
3) với mục đích theo đuổi các lợi ích công cộng hợp pháp quan trọng của quốc gia.
Nếu chúng tôi không thể thực hiện quyền của bạn theo yêu cầu của bạn, thì chúng tôi viết thư cho bạn nêu lý do từ chối.
9. Cookie và đăng nhập tự động
Để đạt được các mục tiêu liệt kê trong phần 5.2. của Chính sách, chúng tôi sử dụng công nghệ cookie và đăng nhập dữ liệu tự động.
File cookie là tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, v.v.).
Đăng nhập tự động có dạng tệp nhật ký và được sử dụng bởi các máy chủ web và hệ thống bảo mật của chúng tôi.
Việc xử lý dữ liệu này chỉ nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho việc sử dụng trang web của chúng tôi, cũng như để cải thiện chất lượng công việc của trang web.
Chúng tôi không sử dụng thông tin này để nhận dạng nhân thân của bạn và chúng tôi không kết hợp thông tin này với thông tin khác, không chia sẻ và không tạo hồ sơ cá nhân của người dùng.
Để biết thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng các công nghệ này, xin vui lòng xem Chính sách sử dụng cookie và đăng nhập tự động của chúng tôi.
10. Thông tin về đảm bảo chuyển dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba
Khi tương tác với các đối tác ở nước không nằm trong số các quốc gia đảm bảo cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp, chúng tôi sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn do Ủy ban Châu Âu, Roskomnadzor và luật pháp quốc gia khuyến nghị. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn phù hợp với thông lệ bảo mật và quyền riêng tư tốt nhất. Chúng tôi sử dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của bạn.
11. Bảo mật dữ liệu
Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và lưu trữ được coi là thông tin mật. Các thông tin này được bảo vệ khỏi mất mát, thay đổi hoặc truy cập trái phép. Để làm được như vậy, chúng tôi áp dụng các phương tiện kỹ thuật và biện pháp tổ chức. Chúng tôi không ngừng hoàn thiện hệ thống bảo vệ dữ liệu.
Chúng tôi thực hiện quy trình đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu để xác định các rủi ro đối với bạn trong quá trình xử lý của chúng tôi. Khả năng rủi ro đó được chúng tôi giảm thiểu bằng cách sử dụng các biện pháp bảo vệ kỹ thuật và tổ chức.
Bạn chịu trách nhiệm duy trì mật khẩu cho tài khoản của mình trên trang web của chúng tôi mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Bạn cần giữ bí mật mật khẩu này và không bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai.
12. Thay đổi Chính sách
Chúng tôi bảo lưu quyền đưa thay đổi vào Chính sách.
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi trong Chính sách bằng tất cả các phương tiện mà chúng tôi có sẵn (thông qua địa chỉ e-mail bạn cung cấp khi đăng ký; qua trang web của chúng tôi khi bạn truy cập).
Xin vui lòng thường xuyên xem từng phiên bản cập nhật của Chính sách.
13. Liên hệ
Để gửi cho chúng tôi các yêu cầu liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn có thể sử dụng biểu mẫu phản hồi.
Với các câu hỏi quan trọng nhất liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn có thể liên hệ trực tiếp với người chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu theo địa chỉ e-mail sau đây:
Tên: Dmitry
Họ: Naimushin
Địa chỉ e-mail: privacy@sputniknews.com
Xin lưu ý rằng địa chỉ liên hệ này chỉ được dùng để tương tác về những câu hỏi của quá trình xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các yêu cầu không liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ không được xem xét.
Đối với những yêu cầu không liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, xin vui lòng sử dụng địa chỉ từ danh sách liên hệ của Hãng.
Chú ý! Bạn hãy chọn đúng bộ phận phù hợp với chủ đề kiến nghị của bạn. Nếu bạn chọn sai, yêu cầu của bạn có thể sẽ không được trả lời, bởi vì các bộ phận chỉ chịu trách nhiệm hồi đáp trong phạm vi thẩm quyền của mình.
Cập nhật gần nhất: 23.01.2023
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала