Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Việt Nam minh bạch về chính sách quốc phòng

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNĐại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đọc diễn văn kỷ niệm.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đọc diễn văn kỷ niệm. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch cho biết việc công bố Sách Trắng Quốc phòng thể hiện rõ sự minh bạch về chính sách, khả năng quốc phòng của Việt Nam. Quân đội Nhân dân Việt Nam kiên định chiến lược ‘bốn không’.

Quân đội Việt Nam trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng

Trong năm 2019 vừa qua, thực hiện chức năng tham mưu về đường lối, quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, quản lý Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức tốt việc thực hiện xây dựng, quản lý và chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam, Dân quân Tự vệ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ củng cố và phát triển tiềm lực quốc phòng.

Bên thềm đón Xuân Canh Tý 2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã có những trao đổi quan trọng về những kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 và những hoạt động nổi bật trong năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch luân phiên ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu, chúc Tết lực lượng Bộ đội Biên phòng. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: tập trung bảo vệ chủ quyền biển đảo

Nhận định về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ với TTXVN cho biết, năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn quân luôn đoàn kết, quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, năm vừa qua Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đạt được những thành tích rất đáng ghi nhận. Theo đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, nhạy bén, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về các chiến lược quốc phòng, an ninh, các đề án về quân sự, quốc phòng bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Thành quả thứ hai cần nhấn mạnh trong năm 2019 chính là việc toàn quân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, tiêu biểu, giữ nghiêm kỷ luật cương. Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, toàn quân đã triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021 gắn với Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương thẩm định chặt chẽ về mặt quốc phòng các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên phạm vi cả nước.

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và bà Federica Moreghini, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu ký Hiệp định FPA.  - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đi châu Âu làm gì?

Toàn quân đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Kết quả tiếp theo mà toàn quân đã đạt được theo quan điểm của Đại tướng Ngô Xuân Lịch chính là việc chăm lo, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các cán bộ, nhân viên Bộ Quốc phòng đã gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Toàn quân vững vàng, kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, thống nhất cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, đồng chí Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Thành tích thứ năm mà Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề cập chính là việc Bộ Quốc phòng Việt Nam đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế. Đối thoại quốc phòng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng niềm tin chiến lược, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Quân đội.

Việt Nam minh bạch chính sách quốc phòng

Bình luận về chính sách xây dựng nền Quân đội với mục tiêu “Bốn không”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng bày tỏ quan điểm hết sức rõ ràng và nhất quán.

Theo Bộ trưởng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, ngày 25.11.2019, Bộ Quốc phòng đã công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam, thể hiện rõ sự minh bạch về chính sách, khả năng quốc phòng của Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin chiến lược giữa Việt Nam với các quốc gia trong cộng đồng quốc tế, trong đó đáng chú ý có chính sách “bốn không” của đường lối quốc phòng Việt Nam rất thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch  - Sputnik Việt Nam
Tướng Ngô Xuân Lịch: Giữ nguyên tên gọi Luật Lực lượng dự bị động viên là phù hợp

Theo Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, chiến lược “Bốn không” của Quân đội Việt Nam được hiểu là: Thứ nhất, Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự. Thứ hai, không liên kết với nước này để chống nước kia. Thứ ba, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác và thứ tư, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Lý giải về chính sách quốc phòng “Bốn không”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, để phòng vệ với mục tiêu “bốn không”, Việt Nam trong xây dựng, phát triển Quân đội tập trung dựa vào những nền tảng, quan điểm cơ bản. Thứ nhất là tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân,  có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao. Thứ hai là xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, hiệu quả, đồng thời, cơ cấu tổ chức đồng bộ, điều chỉnh, mở rộng, phát triển lực lượng hợp lý, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ tác chiến. Việt Nam xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, phù hợp với từng địa bàn, loại hình tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Quan điểm thứ ba mà Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh chính là việc Việt Nam sẽ tiếp tục trang bị cho Quân đội vũ khí ngày càng hiện đại, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, có đủ sức răn đe và đánh thắng bất kỳ thế lực nào có âm mưu xâm hại đến độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Vấn đề quan trọng tiếp theo mà Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề cập chính là việc, trong đấu tranh quốc phòng, Việt Nam kiên định mục tiêu, nguyên tắc chiến lược, vận dụng sách lược mềm dẻo, linh hoạt, chủ động ứng phó với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, sự biến động phức tạp của tình hình.

“Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác. Bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, xâm phạm độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam đều là đối tượng”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ.

Bộ Quốc phòng quyết tâm tổ chức thành công các sự kiện quân sự, quốc phòng 2020

Nói về những nhiệm vụ quan trọng liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng năm 2020, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, năm tới, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Đây là hai trọng trách mang tầm khu vực và toàn cầu.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ, Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động chuẩn bị mọi mặt cho việc đảm nhiệm tổ chức các sự kiện quân sự, quốc phòng trong năm 2020, từ việc thành lập Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, xác định ý tưởng, xây dựng đề án, kế hoạch, đến công tác tham vấn, khảo sát, lễ tân, tuyên truyền, bảo đảm để góp phần đảm nhiệm thành công hai trọng trách vinh dự này.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch  - Sputnik Việt Nam
Tướng Ngô Xuân Lịch: Giữ nguyên tên gọi Luật Lực lượng dự bị động viên là phù hợp

Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì tổ chức 24 sự kiện quân sự, quốc phòng trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020 và chủ trì tổ chức 6 hội nghị, diễn đàn trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đồng thời nhấn mạnh, tất cả 30 sự kiện này, sự kiện nào cũng quan trọng, tuy nhiên, nổi bật nhất là các sự kiện như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), Diễn tập An ninh hàng hải ASEAN, Lễ Duyệt binh tàu quốc tế, Triển lãm quốc phòng quốc tế tại Việt Nam và Hội thao Quân sự ASEAN.

“Với quyết tâm và tinh thần chủ động, Bộ Quốc phòng sẽ làm hết sức mình để tổ chức thành công các sự kiện quân sự, quốc phòng, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế về đất nước, con người và hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam; tiếp tục khẳng định đóng góp của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam đối với cộng đồng ASEAN, cũng như góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới”, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam phát biểu cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch còn thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

“Với tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, chúc cán bộ, chiến sỹ toàn quân đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chúc cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Thông tấn xã Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc năm mới thắng lợi mới!”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch phấn khởi nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала