Văn kiện Đại hội Đảng và Chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhấn mạnh Văn kiện Đảng là văn bia để lại muôn đời sau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn chỉ đạo phải lắng nghe, tiếp thu tối đa nhưng không được dễ dãi, phải có quan điểm, lập trường, có lý lẽ.

Văn kiện Đại hội Đảng thể hiện khát vọng làm sao cho Việt Nam cất cánh, ước vọng về một Việt Nam cường thịnh.

Văn kiện là văn bia: Cân nhắc thật kỹ, tiếp thu có chọn lọc

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII thành công tốt đẹp, công tác hoàn thiện và lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vẫn đang được Đại hội Đảng bộ cơ sở đóng góp ý kiến.

Việc tiếp thu những ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện rất quan trọng. Đặc biệt, nội dung tổng hợp phải bảo đảm đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân. Có như vậy, sau nhiều lần tiếp thu, hoàn thiện, Trung ương sẽ có 1 bản dự thảo Văn kiện hoàn chỉnh để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc mừng các Đại sứ nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam chống tham những: Thêm quyền cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Khi chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng hôm 14 tháng 2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, việc tiếp thu các ý kiến đóng góp vào dự thảo phải giữ được quan điểm, lập trường, có lý lẽ, hợp tình, hợp lý.

Theo đó, lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước cho rằng, cần tiếp thu có chọn lọc, với phương châm bình tĩnh lắng nghe, trân trọng tất cả các ý kiến, cân nhắc kỹ lưỡng và tiếp thu tối đa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp thu không được dễ dãi, phải có quan điểm, lập trường, có lý lẽ, phải bảo vệ cho được ý kiến đúng.

“Tôi xin đề nghị tạm gọi phương châm: bình tĩnh lắng nghe, trân trọng tất cả các ý kiến, cân nhắc thật kỹ rồi tiếp thu tối đa. Cân nhắc thật kỹ. Không đơn giản, dễ dãi về cả hai phía, không tiếp thu là sai, nhưng nói cái gì cũng tiếp thu ngay cũng là sai. Bản lĩnh của người biên tập, nhất là văn kiện Đảng, văn bia để lại muôn đời sau”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà lại một lần nữa các dự thảo báo cáo, bảo đảm thống nhất quan điểm tư tưởng, với tinh thần báo cáo chính trị là trung tâm, văn phong chính xác, dễ hiểu.

“Việc tiếp thu phải có lý lẽ, có thực tiễn, thuyết phục, đúng nguyên tắc, đúng bản lĩnh, hết trách nhiệm và phải bảo vệ cho được ý kiến đúng. Báo cáo Chính trị là báo cáo trung tâm, các báo các khác là báo cáo chuyên đề, chuyên sâu, bảo đảm yêu cầu có kế thừa và bổ sung, phát triển”, lãnh đạo Đảng nhấn mạnh.

Văn kiện mang khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng

Đại hội đảng các cấp là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thể hiện trách nhiệm với Đảng, phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp trí tuệ cho Đảng. Qua mỗi kỳ đại hội, càng nhận rõ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân được phát huy, hội tụ thành những chân giá trị trong từng văn kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu kết luận cuộc họp. - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải thực sự dân chủ khi soạn Văn kiện Đại hội Đảng

Nhằm thực hiện Hướng dẫn số 60 của Văn phòng Trung ương Đảng về “Tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trên cả nước, tại các cơ sở Đảng bộ địa phương vừa qua đã tiến hành Đại hội, đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào 4 dự thảo báo cáo quan trọng.

Những tài liệu này gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị, Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Võ Hồng Hải chia sẻ trên VOV cho biết, theo hướng dẫn chung của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Hà Tĩnh giao cho Ban Tuyên giáo hướng dẫn cụ thể trong việc tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến một cách rộng rãi nhất, lấy được càng nhiều ý kiến thì càng tốt.

“Đặc biệt tránh việc góp ý một cách chung chung, không cụ thể. Mà là góp ý cụ thể vào từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, giải pháp và góp ý vào tất cả nội dung của các Văn kiện dự thảo gửi về xin ý kiến của cán bộ, đảng viên”, ông Võ Hồng Hải cho hay.

Thông qua tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện nhằm tập hợp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và Nhà nước.

“Việc làm này cũng nhằm phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; đồng thời giúp các cấp ủy nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, ông Võ Hồng Hải cho biết.

Kỳ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra. Tại Việt Nam, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp thu nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng vào các văn kiện Đại hội Đảng. Bởi đây là văn bản quyết định đến sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Thực tế này cũng đòi hỏi các Văn kiện phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tế để xác định những định hướng, biện pháp mang tính đột phá có tính chất xây dựng trong thời gian tới.

Trao đổi về vấn đề này, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó thường trực Tổ Biên tập Văn Kiện Đại hội XIII chia sẻ nhấn mạnh, nội dung tổng hợp ý kiến góp ý phải bảo đảm đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến thảo luận tại Đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân.

“Làm sao trong quá trình nghiên cứu, góp ý vào Văn kiện Đại hội cần tập trung vào việc tìm ra cái mới, phát biểu góp ý vào cái mới xem đã đúng chưa, phù hợp với chúng ta chưa, nên làm thế nào cho tốt nhất. Nếu hướng vào đó, tức là mang trong mình ấp ủ khát vọng làm sao cho Việt Nam cất cánh. Như trong phần cuối dự thảo văn kiện có toát lên ý phải mang khát vọng về một Việt Nam cường thịnh. Vì vậy, cần thảo luận để củng cố niềm tin và nuôi dưỡng khát vọng phát triển”, GS.TS Phùng Hữu Phú nhận xét.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Văn kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Văn kiện là văn bia, còn để lại muôn đời sau” tại cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi xin ý kiến Đại hội Đảng bộ cơ sở.

Ông Nguyễn Phú Trọng nói gì với ông Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói gì với ông Tập Cận Bình qua điện thoại?

Việc tiếp thu phải đúng thực tiễn, thuyết phục, đúng nguyên tắc, đúng bản lĩnh, hết trách nhiệm và phải bảo vệ cho được ý kiến đúng. Có như vậy, sau nhiều lần tiếp thu, hoàn thiện Trung ương sẽ có 1 bản dự thảo Văn kiện hoàn chỉnh để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại cuộc họp hôm 14.2 với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị cũng thống nhất cho rằng, những nội dung lớn, quan trọng của dự thảo Báo cáo Kinh tế - Xã hội, dự thảo Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng đã bám sát, phù hợp, thống nhất với dự thảo Báo cáo Chính trị, là báo cáo chuyên đề, minh chứng, làm sâu sắc hơn dự thảo Báo cáo Chính trị.

Cùng với góp ý vào dự thảo Văn kiện đại hội đảng cấp trên, việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Đại hội XIII cần được thực hiện nghiêm túc từ trước, trong và sau đại hội đảng các cấp. Mọi đảng viên và quần chúng phải nêu cao trách nhiệm trước tổ chức đảng, nghiên cứu sâu kỹ dự thảo, đóng góp ý kiến có chất lượng, thiết thực. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo cơ quan đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng về đại hội đảng, thúc đẩy các hoạt động, mở rộng và đa dạng hóa các kênh, hình thức, phương pháp góp ý cho Đảng ở cơ sở. Có như vậy mới khơi dậy và phát huy được trí tuệ của từng cá nhân, hội tụ thành trí tuệ tập thể và của toàn dân tộc góp ý xây dựng Đảng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала