Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Hòa bình, lao động, tháng Năm: những bức ảnh hiếm về cuộc mít tinh kỷ niệm Ngày 1 tháng 5 ở Liên Xô

Đăng ký
Ngày 1 tháng Năm hiện nay xuất hiện vào giữa thế kỷ 19 trong phong trào lao động, đưa ra quy định ngày làm việc 8 giờ là một trong những yêu cầu chính của nó. Ngày này được tổ chức như thế nào ở Liên Xô - mời các bạn xem nguồn dữ liệu ảnh trên Sputnik Việt Nam.
© Sputnik / Chuyển đến kho ảnh

Mit tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động ở Petrograd. Ngày 1 tháng 5 năm 1917

Mit tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động ở Petrograd. Ngày 1 tháng 5 năm 1917 - Sputnik Việt Nam
1/18

Mit tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động ở Petrograd. Ngày 1 tháng 5 năm 1917

© Sputnik / Georgy Petrusov / Chuyển đến kho ảnh

Máy bay Maxim Gorky trong cuộc diễu hành Ngày Quốc tế Lao động trên Quảng trường Đỏ ở Moskva. Hai bên là máy bay chiến đấu I-4.

Máy bay Maxim Gorky trong cuộc diễu hành Ngày Quốc tế Lao động trên Quảng trường Đỏ ở Moskva. Hai bên là máy bay chiến đấu I-4. - Sputnik Việt Nam
2/18

Máy bay Maxim Gorky trong cuộc diễu hành Ngày Quốc tế Lao động trên Quảng trường Đỏ ở Moskva. Hai bên là máy bay chiến đấu I-4.

© Sputnik / Victor Dobronitsky / Chuyển đến kho ảnh

Diễu hành trên đường phố thủ đô. Ngày 1 tháng 5 năm 1932.

Diễu hành trên đường phố thủ đô. Ngày 1 tháng 5 năm 1932. - Sputnik Việt Nam
3/18

Diễu hành trên đường phố thủ đô. Ngày 1 tháng 5 năm 1932.

© Sputnik / Anatoliy Garanin / Chuyển đến kho ảnh

Diễu hành ngày 1 tháng Năm của công nhân trên Quảng trường Đỏ. Moskva, 1939.

Diễu hành ngày 1 tháng Năm của công nhân trên Quảng trường Đỏ. Moskva, 1939. - Sputnik Việt Nam
4/18

Diễu hành ngày 1 tháng Năm của công nhân trên Quảng trường Đỏ. Moskva, 1939.

© Sputnik / Valeriy Shustov / Chuyển đến kho ảnh

Diễu hành ngày Quốc tế Lao động ở Moskva.

Diễu hành ngày Quốc tế Lao động ở Moskva. - Sputnik Việt Nam
5/18

Diễu hành ngày Quốc tế Lao động ở Moskva.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Chuyển đến kho ảnh

Màn trình diễn của các nghệ sĩ nghiệp dư trên Quảng trường Đỏ nhân Ngày Quốc tế Lao động.

Màn trình diễn của các nghệ sĩ nghiệp dư trên Quảng trường Đỏ nhân Ngày Quốc tế Lao động. - Sputnik Việt Nam
6/18

Màn trình diễn của các nghệ sĩ nghiệp dư trên Quảng trường Đỏ nhân Ngày Quốc tế Lao động.

© Sputnik / N. Maksimov / Chuyển đến kho ảnh

Những người tham gia cuộc mit tinh Ngày 1 tháng Năm của công nhân trên phố Gorky (nay là Tverskaya) ở Moskva.

Những người tham gia cuộc mit tinh Ngày 1 tháng Năm của công nhân trên phố Gorky (nay là Tverskaya) ở Moskva. - Sputnik Việt Nam
7/18

Những người tham gia cuộc mit tinh Ngày 1 tháng Năm của công nhân trên phố Gorky (nay là Tverskaya) ở Moskva.

© Sputnik / Vasiliy Fedorchenko / Chuyển đến kho ảnh

Kỷ niệm ngày 1 tháng 5 tại Moskva. Diễu hành của công nhân trên Quảng trường Đỏ.

Kỷ niệm ngày 1 tháng 5 tại Moskva. Diễu hành của công nhân trên Quảng trường Đỏ. - Sputnik Việt Nam
8/18

Kỷ niệm ngày 1 tháng 5 tại Moskva. Diễu hành của công nhân trên Quảng trường Đỏ.

© Sputnik / Shjerbakov / Chuyển đến kho ảnh

Các nhạc công của dàn nhạc tổng hợp. Mit tinh rầm rộ trên Quảng trường Đỏ nhân Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 5 năm 1969.

Các nhạc công của dàn nhạc tổng hợp. Mit tinh rầm rộ trên Quảng trường Đỏ nhân Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 5 năm 1969. - Sputnik Việt Nam
9/18

Các nhạc công của dàn nhạc tổng hợp. Mit tinh rầm rộ trên Quảng trường Đỏ nhân Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 5 năm 1969.

© Sputnik / Yuriy Somov / Chuyển đến kho ảnh

Lễ kỷ niệm ngày 1 tháng 5 - Ngày Quốc tế Lao động. Đoàn người cầm cờ trên Quảng trường Đỏ.

Lễ kỷ niệm ngày 1 tháng 5 - Ngày Quốc tế Lao động. Đoàn người cầm cờ trên Quảng trường Đỏ. - Sputnik Việt Nam
10/18

Lễ kỷ niệm ngày 1 tháng 5 - Ngày Quốc tế Lao động. Đoàn người cầm cờ trên Quảng trường Đỏ.

© Sputnik / Mark Gankin / Chuyển đến kho ảnh

Các phi công-nhà du hành vũ trụ, Anh hùng Liên Xô Yury Gagarin (phải) và Pavel Popovich trên bục dành cho khách mời trong cuộc mit tinh nhân ngày Quốc tế Lao động của công nhân trên Quảng trường Đỏ ở Moskva.

Các phi công-nhà du hành vũ trụ, Anh hùng Liên Xô Yury Gagarin (phải) và Pavel Popovich trên bục dành cho khách mời trong cuộc mit tinh nhân ngày Quốc tế Lao động của công nhân trên Quảng trường Đỏ ở Moskva. - Sputnik Việt Nam
11/18

Các phi công-nhà du hành vũ trụ, Anh hùng Liên Xô Yury Gagarin (phải) và Pavel Popovich trên bục dành cho khách mời trong cuộc mit tinh nhân ngày Quốc tế Lao động của công nhân trên Quảng trường Đỏ ở Moskva.

© Sputnik / Anatoliy Garanin / Chuyển đến kho ảnh

Lễ hội mit tinh trên Quảng trường Đỏ ở Moskva nhân Ngày Quốc tế Lao động. Trên bục Lăng V.I. Lênin (từ trái sang phải): Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết Tối cao Liên Xô Nikolai Viktorovich Podgorny, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô Leonid Ilyich Brezhnev và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Alexei Nikolaevich Kosygin.

Lễ hội mit tinh trên Quảng trường Đỏ ở Moskva nhân Ngày Quốc tế Lao động. Trên bục Lăng V.I. Lênin (từ trái sang phải): Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết Tối cao Liên Xô Nikolai Viktorovich Podgorny, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô Leonid Ilyich Brezhnev và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Alexei Nikolaevich Kosygin. - Sputnik Việt Nam
12/18

Lễ hội mit tinh trên Quảng trường Đỏ ở Moskva nhân Ngày Quốc tế Lao động. Trên bục Lăng V.I. Lênin (từ trái sang phải): Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết Tối cao Liên Xô Nikolai Viktorovich Podgorny, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô Leonid Ilyich Brezhnev và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Alexei Nikolaevich Kosygin.

© Sputnik / Anatoly Morozov / Chuyển đến kho ảnh

Người dân thủ đô Moskva trong lễ kỷ niệm Ngày đoàn kết của người lao động.

Người dân thủ đô Moskva trong lễ kỷ niệm Ngày đoàn kết của người lao động. - Sputnik Việt Nam
13/18

Người dân thủ đô Moskva trong lễ kỷ niệm Ngày đoàn kết của người lao động.

© Sputnik / V. Shiyanovskiy / Chuyển đến kho ảnh

Lễ hội mit tinh của công nhân trên Quảng trường Đỏ ngày 1 tháng 5.

Lễ hội mit tinh của công nhân trên Quảng trường Đỏ ngày 1 tháng 5. - Sputnik Việt Nam
14/18

Lễ hội mit tinh của công nhân trên Quảng trường Đỏ ngày 1 tháng 5.

© Sputnik / Lev Polikashin / Chuyển đến kho ảnh

Lễ hội mit tinh trên Quảng trường Đỏ nhân Ngày Quốc tế Lao động. Thiếu niên tiền phong của các trường phổ thông Moskva trong buổi biểu diễn.

Lễ hội mit tinh trên Quảng trường Đỏ nhân Ngày Quốc tế Lao động. Thiếu niên tiền phong của các trường phổ thông Moskva trong buổi biểu diễn. - Sputnik Việt Nam
15/18

Lễ hội mit tinh trên Quảng trường Đỏ nhân Ngày Quốc tế Lao động. Thiếu niên tiền phong của các trường phổ thông Moskva trong buổi biểu diễn.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Chuyển đến kho ảnh

Lễ hội mit tinh trên Quảng trường Đỏ. Ngày quốc tế lao động. Ngày 1 tháng 5 năm 1986 (tái lập).

Lễ hội mit tinh trên Quảng trường Đỏ. Ngày quốc tế lao động. Ngày 1 tháng 5 năm 1986 (tái lập). - Sputnik Việt Nam
16/18

Lễ hội mit tinh trên Quảng trường Đỏ. Ngày quốc tế lao động. Ngày 1 tháng 5 năm 1986 (tái lập).

© Sputnik / Eduard Pesov / Chuyển đến kho ảnh

Lễ kỷ niệm ngày 1 tháng 5 - Ngày Quốc tế Lao động. Mit tinh trên Quảng trường Đỏ.

Lễ kỷ niệm ngày 1 tháng 5 - Ngày Quốc tế Lao động. Mit tinh trên Quảng trường Đỏ. - Sputnik Việt Nam
17/18

Lễ kỷ niệm ngày 1 tháng 5 - Ngày Quốc tế Lao động. Mit tinh trên Quảng trường Đỏ.

© Sputnik / Yuryi Abramochkin / Chuyển đến kho ảnh

Ngày 1 tháng Năm, mit tinh và tập hợp những người ủng hộ các phong trào Lao động Nga và Lao động Moskva. Những người tham gia cuộc mit tinh trên Quảng trường Đỏ.

Ngày 1 tháng Năm, mit tinh và tập hợp những người ủng hộ các phong trào Lao động Nga và Lao động Moskva. Những người tham gia cuộc mit tinh trên Quảng trường Đỏ. - Sputnik Việt Nam
18/18

Ngày 1 tháng Năm, mit tinh và tập hợp những người ủng hộ các phong trào Lao động Nga và Lao động Moskva. Những người tham gia cuộc mit tinh trên Quảng trường Đỏ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала