Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Đăng ký
Năm nay, hàng nghìn bài dự thi từ hơn 65 quốc gia đã được gửi đến cuộc thi. Ban giám khảo, do nhiếp ảnh gia David Loftus chủ trì, bao gồm Fiona Shields, trưởng bộ phận nhiếp ảnh của Guardian News & Media, và Rein Skullerud, nhiếp ảnh gia và biên tập ảnh cấp cao tại Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc.
© Ảnh : Yang Zhonghua/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Red Bean Paste Balls của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Yang Zhonghua, giành giải cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Red Bean Paste Balls của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Yang Zhonghua, giành giải cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024 - Sputnik Việt Nam
1/16

Red Bean Paste Balls của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Yang Zhonghua, giành giải cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

© Ảnh : Lynne Kennedy/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Let Them Eat Cake! của nhiếp ảnh gia Anh Lynne Kennedy, giành giải hạng mục Champagne Taittinger Wedding Food Photographer, cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Let Them Eat Cake! của nhiếp ảnh gia Anh Lynne Kennedy, giành giải hạng mục Champagne Taittinger Wedding Food Photographer, cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024 - Sputnik Việt Nam
2/16

Let Them Eat Cake! của nhiếp ảnh gia Anh Lynne Kennedy, giành giải hạng mục Champagne Taittinger Wedding Food Photographer, cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

© Ảnh : Cao Ky Nhan/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Sheep Farming of the Cham People của nhiếp ảnh gia Việt Nam Cao Kỳ Nhân, đoạt giải 2 hạng mục Student Food Photographer of the Year supported by the Royal Photographic Society, cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Sheep Farming of the Cham People của nhiếp ảnh gia Việt Nam Cao Kỳ Nhân, đoạt giải 2 hạng mục Student Food Photographer of the Year supported by the Royal Photographic Society, cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024 - Sputnik Việt Nam
3/16

Sheep Farming of the Cham People của nhiếp ảnh gia Việt Nam Cao Kỳ Nhân, đoạt giải 2 hạng mục Student Food Photographer of the Year supported by the Royal Photographic Society, cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

© Ảnh : Elbe Vorster_Sweet Dionysus/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Sweet Dionysus của Elbe Vorster_Sweet Dionysus đến từ Nam Phi, người chiến thắng hạng mục Nhiếp ảnh gia món ăn dành cho sinh viên của năm được hỗ trợ bởi Hiệp hội nhiếp ảnh hoàng gia trong cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Sweet Dionysus của Elbe Vorster_Sweet Dionysus đến từ Nam Phi, người chiến thắng hạng mục Nhiếp ảnh gia món ăn dành cho sinh viên của năm được hỗ trợ bởi Hiệp hội nhiếp ảnh hoàng gia trong cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024 - Sputnik Việt Nam
4/16

Sweet Dionysus của Elbe Vorster_Sweet Dionysus đến từ Nam Phi, người chiến thắng hạng mục Nhiếp ảnh gia món ăn dành cho sinh viên của năm được hỗ trợ bởi Hiệp hội nhiếp ảnh hoàng gia trong cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

© Ảnh : Teo Chin Leong/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Mangrove Fisherman của Teo Chin Leong, người chiến thắng hạng mục T Food in the Field, cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Mangrove Fisherman của Teo Chin Leong, người chiến thắng hạng mục T Food in the Field, cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024 - Sputnik Việt Nam
5/16

Mangrove Fisherman của Teo Chin Leong, người chiến thắng hạng mục T Food in the Field, cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

© Ảnh : Lorraine Poole/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

The Uninvited Lunch Guest của nhiếp ảnh giaAnh Lorraine Poole, người đoạt vị trí thứ 3 trong hạng mục On the Phone, cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

The Uninvited Lunch Guest của nhiếp ảnh giaAnh Lorraine Poole, người đoạt vị trí thứ 3 trong hạng mục On the Phone, cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024 - Sputnik Việt Nam
6/16

The Uninvited Lunch Guest của nhiếp ảnh giaAnh Lorraine Poole, người đoạt vị trí thứ 3 trong hạng mục On the Phone, cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

© Ảnh : Debdatta Chakraborty/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Breakfast with the Brokpas của nhiếp ảnh gia Ấn Độ Debdatta Chakraborty, người chiến thắng hạng mục Moments of Joy, cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Breakfast with the Brokpas của nhiếp ảnh gia Ấn Độ Debdatta Chakraborty, người chiến thắng hạng mục Moments of Joy, cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024 - Sputnik Việt Nam
7/16

Breakfast with the Brokpas của nhiếp ảnh gia Ấn Độ Debdatta Chakraborty, người chiến thắng hạng mục Moments of Joy, cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

© Ảnh : Kristyn Taylor/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

New Life-New Potential của nhiếp ảnh gia Úc Kristyn Taylor, chiến thắng hạng mục World Food Programme Food for Life,cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

New Life-New Potential của nhiếp ảnh gia Úc Kristyn Taylor, chiến thắng hạng mục World Food Programme Food for Life,cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024 - Sputnik Việt Nam
8/16

New Life-New Potential của nhiếp ảnh gia Úc Kristyn Taylor, chiến thắng hạng mục World Food Programme Food for Life,cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

© Ảnh : Virginia Morán/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Pork, Laughter and Red Wine của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Virginia Morán, người chiến thắng hạng mụcFood at the Table конкурса 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year , cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Pork, Laughter and Red Wine của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Virginia Morán, người chiến thắng hạng mụcFood at the Table конкурса 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year , cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024 - Sputnik Việt Nam
9/16

Pork, Laughter and Red Wine của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Virginia Morán, người chiến thắng hạng mụcFood at the Table конкурса 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year , cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

© Ảnh : Jonathan Thevenet/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Les Liens du Vin của nhiếp ảnh gia Pháp Jonathan Thevenet, người chiến thắng Errazuriz Wine Photographer of the Year - People trong cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Les Liens du Vin của nhiếp ảnh gia Pháp Jonathan Thevenet, người chiến thắng Errazuriz Wine Photographer of the Year - People trong cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024 - Sputnik Việt Nam
10/16

Les Liens du Vin của nhiếp ảnh gia Pháp Jonathan Thevenet, người chiến thắng Errazuriz Wine Photographer of the Year - People trong cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

© Ảnh : Hein van Tonder/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Fisherman của nhiếp ảnh gia Dubai Hein van Tonder, người chiến thắng hạng mục On the Phone trong cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Fisherman của nhiếp ảnh gia Dubai Hein van Tonder, người chiến thắng hạng mục On the Phone trong cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024 - Sputnik Việt Nam
11/16

Fisherman của nhiếp ảnh gia Dubai Hein van Tonder, người chiến thắng hạng mục On the Phone trong cuộc thi Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

© Ảnh : Diem Cao Thi Ngoc/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Collecting Nets của nhiếp ảnh gia Việt Nam Diem Cao Thi Ngoc, được đánh giá cao ở hạng mục Tenderstem® Bring Home the Harvest , cuộc thi 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year

Collecting Nets của nhiếp ảnh gia Việt Nam Diem Cao Thi Ngoc, được đánh giá cao ở hạng mục Tenderstem® Bring Home the Harvest , cuộc thi 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year - Sputnik Việt Nam
12/16

Collecting Nets của nhiếp ảnh gia Việt Nam Diem Cao Thi Ngoc, được đánh giá cao ở hạng mục Tenderstem® Bring Home the Harvest , cuộc thi 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year

© Ảnh : Barbora Baretic/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Rhubarb Puzzle Love của nhiếp ảnh gia Anh Barbora Baretic, người chiến thắng Giải thưởng Food Stylist Award cuộc thi 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year

Rhubarb Puzzle Love của nhiếp ảnh gia Anh Barbora Baretic, người chiến thắng Giải thưởng Food Stylist Award cuộc thi 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year - Sputnik Việt Nam
13/16

Rhubarb Puzzle Love của nhiếp ảnh gia Anh Barbora Baretic, người chiến thắng Giải thưởng Food Stylist Award cuộc thi 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year

© Ảnh : Natnattcha Chaturapitamorn/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

A Day in the Field của nhiếp ảnh gia Thái Lan Natnattcha Chaturapitamorn, người chiến thắng hạng mục Tenderstem® Bring Home the Harvest , cuộc thi 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year

A Day in the Field của nhiếp ảnh gia Thái Lan Natnattcha Chaturapitamorn, người chiến thắng hạng mục Tenderstem® Bring Home the Harvest , cuộc thi 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year - Sputnik Việt Nam
14/16

A Day in the Field của nhiếp ảnh gia Thái Lan Natnattcha Chaturapitamorn, người chiến thắng hạng mục Tenderstem® Bring Home the Harvest , cuộc thi 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year

© Ảnh : Mohammad Reaz Uddin/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Fighting to Save Life của Mohammad Reaz Uddin đến từ Bangladesh, người chiến thắng Street Food cuộc thi 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year

Fighting to Save Life của Mohammad Reaz Uddin đến từ Bangladesh, người chiến thắng Street Food cuộc thi 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year - Sputnik Việt Nam
15/16

Fighting to Save Life của Mohammad Reaz Uddin đến từ Bangladesh, người chiến thắng Street Food cuộc thi 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year

© Ảnh : Ren Xiuting/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

New Year in Old Cave Dwelling của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Ren Xiuting, người chiến thắng hạng mục Food for the Family cuộc thi 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year

New Year in Old Cave Dwelling của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Ren Xiuting, người chiến thắng hạng mục Food for the Family cuộc thi 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year - Sputnik Việt Nam
16/16

New Year in Old Cave Dwelling của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Ren Xiuting, người chiến thắng hạng mục Food for the Family cuộc thi 2024 Pink Lady® Food Photographer of the Year

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала