Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Tiếp đón nồng nhiệt Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hà Nội

Đăng ký
Đêm 19, rạng sáng 20/6/2024, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 - 20/6 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Chuyển đến kho ảnh

Ngày 20/6/2024. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm (phải) chụp ảnh chung tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội

Ngày 20/6/2024. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm (phải) chụp ảnh chung tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội - Sputnik Việt Nam
1/16

Ngày 20/6/2024. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm (phải) chụp ảnh chung tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội

© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
2/16

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

© Sputnik / Vladimir Smirnov/POOL / Chuyển đến kho ảnh

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
3/16

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

© POOL / Chuyển đến kho ảnhChuyến thăm cấp nhà nước của Vladimir Putin tới Việt Nam
Chuyến thăm cấp nhà nước của Vladimir Putin tới Việt Nam - Sputnik Việt Nam
4/16
Chuyến thăm cấp nhà nước của Vladimir Putin tới Việt Nam
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Chuyển đến kho ảnh

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
5/16

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
6/16

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

© Sputnik / Vladimir Smirnov/POOL / Chuyển đến kho ảnh

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
7/16

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

© Sputnik / Vladimir Smirnov/POOL / Chuyển đến kho ảnh

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
8/16

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

© Sputnik / Vladimir Smirnov/POOL / Chuyển đến kho ảnh

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
9/16

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

© Sputnik / Vladimir Smirnov/POOL / Chuyển đến kho ảnh

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
10/16

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Chuyển đến kho ảnh

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
11/16

Ngày 20/6/2024. Lễ gặp chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại quảng trường gần Phủ Chủ tịch ở Hà Nội

© POOL / Chuyển đến kho ảnhChuyến thăm cấp nhà nước của Vladimir Putin tới Việt Nam
Chuyến thăm cấp nhà nước của Vladimir Putin tới Việt Nam - Sputnik Việt Nam
12/16
Chuyến thăm cấp nhà nước của Vladimir Putin tới Việt Nam
© POOL / Chuyển đến kho ảnhChuyến thăm cấp nhà nước của Vladimir Putin tới Việt Nam
Chuyến thăm cấp nhà nước của Vladimir Putin tới Việt Nam - Sputnik Việt Nam
13/16
Chuyến thăm cấp nhà nước của Vladimir Putin tới Việt Nam
© POOL / Chuyển đến kho ảnhÔng Putin nói trong cuộc gặp các cựu sinh viên tốt nghiệp Liên Xô và các trường đại học Nga cùng với đồng nghiệp Việt Nam Tô Lâm tại Hà Nội
Ông Putin nói trong cuộc gặp các cựu sinh viên tốt nghiệp Liên Xô và các trường đại học Nga cùng với đồng nghiệp Việt Nam Tô Lâm tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
14/16
Ông Putin nói trong cuộc gặp các cựu sinh viên tốt nghiệp Liên Xô và các trường đại học Nga cùng với đồng nghiệp Việt Nam Tô Lâm tại Hà Nội
© POOL / Chuyển đến kho ảnhChuyến thăm cấp nhà nước của Vladimir Putin tới Việt Nam
Chuyến thăm cấp nhà nước của Vladimir Putin tới Việt Nam - Sputnik Việt Nam
15/16
Chuyến thăm cấp nhà nước của Vladimir Putin tới Việt Nam
© POOL / Chuyển đến kho ảnhChuyến thăm cấp nhà nước của Vladimir Putin tới Việt Nam
Chuyến thăm cấp nhà nước của Vladimir Putin tới Việt Nam - Sputnik Việt Nam
16/16
Chuyến thăm cấp nhà nước của Vladimir Putin tới Việt Nam
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала