Sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hoá Việt Nam có nhiều tư liệu quý

© Ảnh : Lê Trí Dũng-TTXVNPhiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII.
Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2024
Đăng ký
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sách bao gồm 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, cùng hơn 90 bức ảnh tư liệu quý giá về hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa, hội nghị văn hóa và các chuyến thăm, làm việc…

Việt Nam xuất bản sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hoá

Cổng TTĐT Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, chiều nay 21/6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuốn sách được triển khai từ tháng 3/2023, ra mắt đúng dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Sách dày hơn 900 trang, tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, mà bài viết sớm nhất là vào năm 1968.
Nội dung sách cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
© TTXVN - Nguyễn Phương HoaLễ ra mắt cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
Lễ ra mắt cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2024
Lễ ra mắt cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
Cuốn sách gồm 3 phần: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc; Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững; Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống.
Sách còn có hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa, hội nghị văn hóa; các chuyến thăm, làm việc với các địa phương; làm việc với các cơ quan, đơn vị trong ngành văn hóa; gặp gỡ với văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc.
Ông Lại Xuân Môn – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, cuốn sách của Tổng Bí thư có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói riêng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN nói chung.
Sách cũng khắc họa sâu sắc, sinh động một nhân cách văn hóa cao đẹp, giản dị, gần gũi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bộ trưởng Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, cuốn sách là "cẩm nang" quý về văn hóa của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
© TTXVN - Nguyễn Phương HoaLễ ra mắt cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
Lễ ra mắt cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2024
Lễ ra mắt cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
Cuốn sách không chỉ là sản phẩm trí tuệ tâm huyết riêng của Tổng Bí thư, mà còn là một công trình khoa học có tính hệ thống, tập hợp những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài phát biểu, bài viết của người đứng đầu Đảng về bản chất và đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam.
Sách còn nói về vai trò sứ mệnh của văn hóa như nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững, sự gắn kết của văn hóa với kinh tế và chính trị, về việc giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống cách mạng, về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.

Các tổ chức đảng sinh hoạt chuyên đề về sách của Tổng Bí thư

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, để lan toả tinh thần của cuốn sách, trong thời gian tới, các cơ quan tuyên giáo các cấp và cơ quan báo chí, xuất bản cần tập trung tuyên truyền, giới thiệu sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với các đơn vị liên quan biên dịch và xuất bản sách bằng nhiều ngoại ngữ, phát hành đến các cơ quan đối ngoại trong và ngoài nước, phục vụ thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cho các đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách.
Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng cuốn sách trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước. Hệ thống giáo dục toàn quốc tập trung nghiên cứu, xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về văn hóa trên cơ sở nội dung sách.
© TTXVN - Nguyễn Phương HoaLễ ra mắt cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
Lễ ra mắt cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2024
Lễ ra mắt cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
Đồng thời, các chi bộ đảng mở sinh hoạt chuyên đề nghiêm túc, hiệu quả về nội dung cuốn sách. Các cấp ủy, tổ chức đảng, ban ngành, địa phương tổ chức triển khai các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Tổng Bí thư về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc tổng kết lý luận và thực tiễn, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Được biết, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng đồng thời xuất bản phiên bản điện tử của cuốn sách nhằm phục vụ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bạn đọc trong và ngoài nước trên trang https://sachquocgia.vn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала